Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Gideline

Kwaliteit

Guideline Kwaliteit

1. Inleiding

We houden van onze producten. Wij handhaven de Hanze en de traditionele aanpak om onze handgemaakte producten op de meest gerenommeerde manier in onze industrie te produceren. We zijn innovatief in de manier waarop we in de markt werken en stimuleren veranderingen in onze industrie. We willen dat deze liefde voor onze producten en innovatie wordt weerspiegeld in alles wat we doen. We kijken uit naar de mogelijkheid om met onze klanten samen te werken: Wij werken met onze klanten op marktconforme voorwaarden. Wij bieden service op een persoonlijke, ouderwetse manier die de Hanzehandelaren altijd al hebben gedaan - en dat garandeert u elke keer weer een perfect product en laat u goed slapen. En dat is elke avond.

2. Toepassingsgebied

Het kwaliteitsbeleid is van toepassing op al onze producten, onze productie- en logistieke processen en de toeleveringsketen tot aan de bron van de grondstoffen.

3. Kwaliteitsbelofte

Voor alle relevante private label producten vereist Weltbett GmbH (WELTBETT) de naleving van alle wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteit. De vier belangrijkste kwaliteitsaspecten moeten in acht worden genomen voor de productie en handel van producten:

 • Kwaliteit van de materialen
 • Kwaliteit van de productieprocessen
 • Kwaliteit van de verpakking
 • Ketenoriëntatie - voor elk van deze kwaliteitsattributen
 • We zetten ons in voor consistente en transparante kwaliteitsproduct-, verpakkings- en productienormen in alle stadia van de supply chain.

WELTBETT is toegewijd aan het uitbreiden van haar assortiment van 100% gecontroleerde kwaliteitsproducten, producties en verpakkingen afkomstig van productiefaciliteiten die een bewezen staat van dienst hebben als het gaat om het toepassen van kwaliteitsnormen die de wettelijke vereisten overtreffen. Bovendien zijn onze leveranciers verplicht om te voldoen aan minimale kwaliteitsnormen in alle stadia van de productieketen, dat wil zeggen van het mestbedrijf tot de verwerker en de winkel (zie Corporate Governance Principles / BSCI-gedragscode / ISO-kwaliteitsnormen). WELTBETT is lid van alle relevante brancheorganisaties en/of alle commissies en organen die relevant zijn voor kwaliteitsnormen, in het bijzonder de Duitse Vereniging voor de Vederindustrie VDFI, de Europese Vereniging voor Dons en Veren, EDFA en de International Down and Feather Board IDFB, en stuurt haar normen en gedragscodes door de hele toeleveringsketen heen.

4. Vereisten en uitvoering

We zetten ons actief in voor de naleving van de kwaliteitsnormen en hebben daartoe reeds concrete maatregelen genomen, onder meer op de volgende gebieden:

Duurzaamheidsnormen voor klanten

Onze klanten zijn een van de sterkste drijfveren en pleitbezorgers van de aanpak van onze industrie op het gebied van kwaliteitsnormen voor producten, verpakkingen en productie. Wij werken samen met onze klanten om hen te helpen bij het formuleren van hun normen en doelstellingen en om de vooruitgang in de richting van het bereiken van die normen te bewaken. Wij volgen onze hoogste klantnormen.

Aanvragen voor onze producten en grondstoffen

WELTBETT betrekt de producten uitsluitend van fabrikanten die voldoen aan alle lokale en internationale kwaliteitsnormen en/of dienovereenkomstig zijn gecertificeerd. Op deze manier vermijden we het gebruik van enkel kettingelementen die niet betrouwbaar voldoen aan de internationale kwaliteitsnormen voor onze producten

.

Textiel Milieuvraagstukken

WELTBETT volgt alle textielgerelateerde milieukwesties en -onderwerpen op de voet en streeft ernaar om op de hoogte te blijven van de nieuwste normen, tests en labels.

 • Al onze producten zijn Oekotex gecertificeerd en worden daarom door derden getest. Onze Ökotex-certificering bewijst dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten - noch uit onze stoffen, noch uit onze vulmaterialen
 • Alle natuurlijke vullingen zijn Daunasan en Daunafresh gecertificeerd, wat de hygiëne volgens EN 12935 garandeert.
 • Wij zijn DETOX-gecertificeerde derde partij leveranciers en zorgen ervoor dat er geen giftig water in het milieu terechtkomt in de gehele toeleveringsketen. Dit is vooral gevoelig voor bleek- en verfprocessen voor de stoffen in onze producten
 • .
 • We kopen steeds meer hoeveelheden biologisch, GOTS en Fairtrade gecertificeerd katoen.
 • Wij etiketteren en beschrijven alle natuurlijk gebottelde producten volgens EN 12934 en volgen deze kwaliteitskenmerken nauwgezet op.

Derdepartijstudies

WELTBETT gebruikt de volgende geauditeerde normen van derden om de naleving van deze richtlijnen te controleren:

 • WELTBETT is gecertificeerd om Oekotex te gebruiken voor haar stoffen en vullingen
 • WELTBETT geeft NOMITE-etiketten uit voor geschiktheid voor allergiepatiënten
 • WELTBETT geeft Downafresh-etiketten uit voor naleving van de EU-hygiënenormen
 • WELTBETT-stoffen zijn door de Hohenstein Instituten als huidvriendelijk gecertificeerd
 • WELTBETT en onze gehele supply chain is IDFL gecertificeerd en geauditeerd

5. Actieve uitvoering

Bij WELTBETT implementeren we onze kwaliteitseisen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. Onze interne eisen worden geïmplementeerd door de inkoopafdelingen met de ondersteuning van de verantwoordelijke corporate governance chauffeurs. Specifieke eisen, doelstellingen en maatregelen worden ook in nauwe samenwerking uitgevoerd. Wij monitoren de implementatie bij onze leveranciers en voeren risicogerichte assessments uit. Wij behouden ons het recht voor om, indien nodig, de eisen van ons duurzaamheidsbeleid te laten controleren door interne en/of externe audits. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat ze een effectieve training geven aan alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met producten, machines of verpakkingen met kwaliteitsproblemen, zodat ze routineprocedures kunnen uitvoeren op een manier die het risico op kwaliteitsgebreken kwalificeert waar en waar ze moeten worden geminimaliseerd om goede kwaliteitsnormen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied te bevorderen. Dit kwaliteitsbeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden. Wanneer overtredingen van ons beleid worden vastgesteld, wordt van leveranciers verwacht dat zij corrigerende actieplannen indienen waaruit duidelijk blijkt hoe relevante overtredingen binnen een bepaalde termijn zullen worden aangepakt. Managers zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de status van de implementatie.

We streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze producten. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen van onze klanten en de marktomgeving. De overgang naar alternatieven van hogere kwaliteit omvat het volgende:

 • Het assortiment gecertificeerde biologische producten uitbreiden,
 • Vergroot het assortiment veganistische producten
 • Het productassortiment uitbreiden met GOTS en Fairtrade certificering
 • Proefprojecten uitvoeren om hoge kwaliteitsnormen te bevorderen
 • Kwaliteitsvoorwaarden voor conventionele producten verbeteren in samenwerking met onze leveranciers

Aangezien wij producten met een hogere kwaliteit willen aanbieden, is een uitwisseling met externe partners essentieel. Daarom staan we in nauw contact met NGO's, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap en belangengroepen.

Pilootprojecten en -maatregelen

WELTBETT past actief duurzame praktijken toe op onze producten, verpakkingen en productieprocessen wanneer zich kansen voordoen. Hier zijn enkele proefprojecten die WELTBETT vandaag al heeft uitgevoerd:

 • We hebben een zelfevaluatie uitgevoerd volgens STeP door Oeko-tex (Duurzame Textielproductie).
 • Wij zijn lid van het bestuur van de Vereniging van de Duitse Vederindustrie VDFI en vertegenwoordigen de VDFI in technische commissies.
 • We zijn lid van de European Down and Feather Association EDFA en lid van het bestuur. In technische commissies vertegenwoordigen wij de VDFI
 • We hebben een eigen, door EDFA geaccrediteerd Europees Down- en Verenigingslaboratorium en worden regelmatig geauditeerd op hun normen.
 • We zijn bestuurslid van het International Down and Feather Bureau. Wij zijn de geautoriseerde organisator van de 100-jarige documentatie voor de IDFB.
 • Terwijl het "LGA QualiTesT GmbH - INTERNE KWALITEITSSYSTEEM" niet meer bestaat, gebruiken we nog steeds het toenmalige interne systeem voor de kwaliteitscontrole in de hele toeleveringsketen.

We zijn vastbesloten om deze maatregelen te handhaven en uit te breiden en meer toe te voegen naarmate de technologie beschikbaar komt. We maken ook deel uit van andere proefprojecten en initiatieven die onze industrie en haar kwaliteitsprestaties vormgeven:

.
 • We kregen topscores en wonnen de allereerste "Öko-Test" voor donzen dekbedden
 • Topmerken van elke beddenfabrikant in mcgindex.com voor duurzame hotelleveranciers
 • Gepartnerd in het pilotprogramma van de eerste internationale horecaleverancier die een chemische voetafdruk creëert; resulteerde in de beste positie van alle beddengoedfabrikanten
 • Gevolledige zelfevaluatie STeP duurzame productie-audit

Reguliere evaluaties

Elk jaar wordt het huidige kwaliteitsbeleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Dit is de enige manier om een constante kwaliteit van de producten, de verpakking en de ontwikkeling van onze productie op lange termijn te garanderen. Daarnaast formuleren we op basis hiervan doelstellingen en evalueren we jaarlijks in hoeverre deze doelstellingen zijn bereikt.