Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Richtlijn

PRIVACYBELEID

RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET PRIVACYBELEID

1. Geldigheidsgebied

Deze privacyverklaring dient de gebruikers van deze website conform de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming en de Duitse Telecommunicatiewet over de aard, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door de exploitant van de website, de firma Weltbett GmbH, te informeren. De exploitant van de website neemt haar privacybeleid zeer serieus en behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Gelieve er rekening mee te houden dat de gegevensoverdracht op het internet in principe met veiligheidslekken gepaard kan gaan. Een complete bescherming tegen de toegang door derden is niet te realiseren.

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die de verwerking toestaat om een wettelijke verplichting na te komen. Je kunt jouw toestemming te allen tijde herroepen. De wettigheid van de reeds plaatsgevonden verrichtingen in het kader van de gegevensverwerking blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Deze privacyrichtlijn vormt een bestanddeel van onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor deze website. 

2. Toegangsgegevens

De exploitant resp. provider van de website verzamelt gegevens over de gebruikmaking van de website en slaat deze als ,,serverlogbestanden" op. Volgende gegevens worden zodoende geprotocolleerd:

  • Bezochte website
  • Tijdstip op het moment van de gebruikmaking
  • Hoeveelheid van de gezonden gegevens in byte
  • Bron/verwijzing, via welke je op de website geraakte
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens dienen enkel en alleen voor statistische analyses en ter verbetering van de website. De exploitant van de website behoudt zich evenwel het recht voor, de serverlogbestanden achteraf te controleren, indien er concrete aanwijzingen zijn dat er van een onrechtmatig gebruik sprake is.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die op jouw eindapparaat opgeslagen worden. Jouw browser doet beroep deze bestanden. Door het gebruik van cookies wordt de gebruiksvriendelijkheid van deze website verbeterd en de veiligheid van deze website verhoogd. Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te laten. Opmerking: er wordt niet gegarandeerd dat je zonder beperkingen van alle functies van deze website kunt gebruikmaken als je bepaalde instellingen doorvoert

De opslag van cookies en de analyse voor statistische doeleinden vinden plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons aanbod als eventuele reclame voor ons aanbod te optimaliseren.

4. Omgang met persoonsgegevens

De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en geeft jouw persoonsgegevens slechts door als dit binnen het wettelijke kader toelaatbaar is of als je met de gegevensverzameling instemt. Als persoonsgegevens geldt al de informatie die dient om jouw persoon te bepalen en op basis waarvan wij jou kunnen identificeren – dus bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Omgang met contactgegevens: neem je met de exploitant van de website via de aangeboden contactmogelijkheden contact op, dan worden jouw gegevens opgeslagen, opdat er hiernaar voor de bewerking en beantwoording van jouw (aan)vraag teruggegrepen kan worden. Zonder jouw toestemming worden deze gegevens niet aan derden overgemaakt.

5. Omgang met commentaren en bijdragen

Laat je op deze website een bijdrage of commentaar achter, dan wordt jouw IP-adres opgeslagen. Dit dient voor de veiligheid van de exploitant van de website: schendt jouw tekst het recht, dan wenst hij jouw identiteit te kunnen achterhalen. Wij behouden ons voor dit geval het recht voor, dergelijke onrechtmatige, maar ook politieke en/of gewoonweg niet-productgerelateerde bijdragen te verwijderen. 

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de dienst ,,Google Analytics", die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) aangeboden wordt, voor de analyse van het gebruik van de website door gebruikers. De dienst maakt gebruik van ,,cookies" – tekstbestanden die op uw eindapparaat opgeslagen worden. De door de cookies verzamelde informatie wordt normaliter aan een Google-server in de VS gezonden en daar opgeslagen. Op deze website is de IP-anonimisering van toepassing. Het IP-adres van de gebruikers wordt binnen de lidstaten van de EU en van de Europese Economische Ruimte afgekort. Door deze afkorting valt de verwijzing van uw IP-adres naar uw persoon weg. In het kader van het contract betreffende de ordergegevensverwerking die de exploitanten van websites met Google Inc. afgesloten hebben, werkt deze met behulp van de verzamelde informatie een analyse van het gebruik van de website uit en levert met het gebruik van het internet gepaard gaande diensten. Je hebt de mogelijkheid om de opslag van de cookie op jouw apparaat te verhinderen doordat je in jouw browser de betreffende instellingen doorvoert. Er wordt niet gegarandeerd dat je zonder beperkingen van alle functies van deze website kunt gebruikmaken als jouw browser geen cookies toelaat. Verder kan je door een browser-plug-in verhinderen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van jouw IP-adres) aan Google Inc. gezonden en door Google Inc. gebruikt wordt. Volgende link leidt jou naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hier vind je bijkomende informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

De opslag van Google-cookies en de analyse voor statistische doeleinden vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons aanbod als eventuele reclame voor ons aanbod te optimaliseren.

7. Gebruik van Google reCAPTCHA

In functie van de registratie en commentaarfunctie maken wij op onze website gebruik van "Google reCAPTCHA" (onderstaand "reCAPTCHA") van Google. Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd, of de gegevensinvoer door een mens of door een geautomatiseerd programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse analyseert reCAPTCHA diverse informatie (bv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden aan Google overgemaakt. De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt. Voor bijkomende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google maak je gebruik van volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij, de internetaanbiedingen tegen oneerlijke geautomatiseerde spionage en tegen zogenaamde SPAM te beschermen.

8. Gebruik van Social Media plug-ins

Deze website die door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS) geëxploiteerd wordt, maakt gebruik van Facebook Social plug-ins. Waarneembaar is de integratie in het Facebook-logo resp. in de termen ,,Like", ,,Vind ik leuk", ,,Delen" in de keuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plug-ins vind je via volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

De plug-in brengt een directe verbinding tussen jouw browser en de Facebook-servers tot stand. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in aan de servers van Facebook Inc. overmaakt. Informatie daarover vind je hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plug-in informeert Facebook Inc. erover dat de gebruiker deze website bezocht heeft. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat jouw IP-adres opgeslagen wordt. Ben je tijdens het bezoek aan deze website in jouw Facebook-account ingelogd, dan wordt de vernoemde informatie daaraan gekoppeld. Maak je gebruik van de functies van de plug-in doordat je een bijdrage levert of ,,liket", dan wordt de betreffende informatie eveneens aan Facebook Inc. overgemaakt. Wens je te verhinderen dat Facebook Inc. deze gegevens aan jouw Facebook-account koppelt, dan dien je vóór het bezoek aan deze website bij Facebook uit te loggen.

Verder maakt deze website gebruik van Twitter-knoppen. Geëxploiteerd worden deze door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS). Bezoek je een website die een dergelijke knop vertoont, dan ontstaat er een directe verbinding tussen jouw browser en de Twitter-servers. De exploitant van de website heeft daarom geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in aan de servers van Twitter Inc. overmaakt. Volgens Twitter Inc. wordt daarbij alleen jouw IP-adres verzameld en opgeslagen. Informatie over de omgang met persoonsgegevens door Twitter Inc. vind je hier: https://twitter.com/privacy?lang=de

De opslag van Social Media cookies, plug-ins, knoppen of andere elementen van exploitanten van Social Media websites en de analyse voor statistische doeleinden vinden plaats op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel ons aanbod als eventuele reclame voor ons aanbod te optimaliseren.

9. Gebruik van Taboola

Onze website maakt gebruik van technologieën van Taboola Inc. (1115 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10010, VS). Taboola maakt gebruik van cookies die vaststellen, van welke inhoud je gebruikmaakt en welke van onze internetpagina’s je bezoekt. De cookie maakt het voor ons mogelijk om door de verzameling van apparaatgerelateerde gegevens en ook protocolgegevens pseudonieme gebruiksprofielen op te maken en jou een bij jouw persoonlijke interesses passende inhoud aan te bevelen. Zo kunnen wij ons aanbod individueel voor jou invullen. Deze gebruiksprofielen laten het niet toe dat de gegevens tot een bepaalde persoon herleidbaar zijn. Bijkomende informatie over Taboola en over de mogelijkheid om de Taboola-cookie te deactiveren, vind je op https://www.taboola.com/privacy-policy (Opt-Out informatie vind je op „Site Visitor Choices“).

10. Rechten van de gebruiker: informatie, correctie en verwijdering

Jij als gebruiker krijgt er op verzoek van jouw kant gratis informatie over, welke van jouw persoonsgegevens opgeslagen werden. Voor zover jouw wens niet met een wettelijke plicht tot bewaring van gegevens (bv. opslag van voorradige gegevens) in strijd is, heb je een recht op correctie van foutieve gegevens, op de blokkering of verwijdering van jouw persoonsgegevens en op bezwaar tegen het gebruik en dit volledig of voor bepaalde doeleinden. Verwerken wij jouw gegevens om gerechtvaardigde belangen te behartigen, kan je tegen deze verwerking ingaan om redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je tot een gegevensbeschermingsautoriteit te richten. De voor ons bevoegde autoriteit is: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein -ULD- Marit Hansen, Postfach 71 16, D-24171 Kiel, of: Holstenstraße 98, D-24103 Kiel, telefoon: +49 (0) 4 31/988-12 00, telefax: +49 (0) 4 31/988-12 23, e-mail: mail@datenschutzzentrum.de