Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Gideline

Sociale

Sociaal beleid

1. Inleiding

We houden ons aan de hoogste sociale normen in onze vestigingen over de hele wereld en zorgen ervoor dat onze partners hetzelfde doen. Als gevolg daarvan hebben we ons aangesloten bij het Business Social Compliance Initiative en worden al onze faciliteiten en locaties onafhankelijk geauditeerd om te voldoen aan een eerlijke gedragscode. Ironisch genoeg is deze verbintenis niet ten koste gegaan van de prijs. We hebben gemerkt dat een stabieler en betrokken personeelsbestand onze kwaliteit bevordert en u verzekert van een duurzaam product en een duurzame productie.

2. Toepassingsgebied

Het sociaal beleid is van toepassing op al onze producten, onze interne productie- en logistieke processen en de toeleveringsketen naar de bron van onze grondstoffen.

3. Toewijding aan sociaal aanvaardbare normen

Voor alle relevante private label producten, WELTBETT (Weltbett GmbH) eist naleving van alle wettelijke eisen op het gebied van ons sociaal beleid. Onze code bevat de volgende tien kernelementen van het Business Social Compliance Initiative BSCI om de werkomgeving te verbeteren:

 • Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd
 • Niet discriminerende omgeving
 • Kinderarbeid is verboden
 • Wettelijke minimumlonen en/of industriestandaarden worden betaald
 • Werkuren voldoen aan de nationale wetgeving en duren niet langer dan 48 uur regelmatig + 12 uur overwerk
 • Geen dwangarbeid of disciplinaire maatregelen
 • veilige en gezonde werkplek
 • het milieu wordt gerespecteerd
 • Anti-omkoping en anticorruptiebeleid

Wij zetten ons in voor deze maatschappelijk verantwoorde normen in alle stadia van de toeleveringsketen.

WELTBETT streeft ernaar zijn assortiment van 100% maatschappelijk verantwoorde producten, productie en verpakkingen afkomstig van productiefaciliteiten die een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van de toepassing van sociale normen die de wettelijke vereisten overtreffen, actief te handhaven. Daarnaast zijn onze leveranciers verplicht om te voldoen aan minimale sociale normen in alle stadia van de productieketen, dat wil zeggen van het mestbedrijf tot de verwerker en de winkel (zie Corporate Governance Principles / BSCI-gedragscode). WELTBETT is lid van het Business Social Compliance Initiative BEPI en stuurt haar normen en gedragscodes door de hele supply chain.

4. Vereisten en uitvoering

Wij bevorderen actief de naleving van de sociale normen en hebben daartoe reeds concrete maatregelen genomen op onder meer de volgende gebieden:

Sociale normen voor klanten

Onze klanten zijn een van de sterkste drijfveren en kampioenen van de convergentie van onze industrie naar aanvaardbare sociale normen in de hele toeleveringsketen. Wij werken samen met onze klanten om hen te helpen hun normen en doelstellingen te bepalen en de vooruitgang in de richting van het bereiken ervan te controleren. Wij volgen onze hoogste klantnormen.

Aanvragen voor onze producten en grondstoffen

WELTBETT bkoopt uitsluitend producten in van fabrikanten die voldoen aan alle lokale en internationale sociale normen en/of dienovereenkomstig zijn gecertificeerd. Dit stelt ons in staat om het gebruik van ketenelementen die bijdragen aan sociaal, moreel of ethisch onaanvaardbaar gedrag te vermijden

Textielgerelateerde sociale kwesties

WELTBETT houdt alle textielgerelateerde sociale kwesties en onderwerpen bij en streeft er altijd naar de nieuwste normen, tests en labels te leiden.

 • We kijken naar de omstandigheden voor arbeiders in de textielproductie, van katoenboerderijen tot het spinnen, weven, bleken, verven en de productie van eindproducten.
 • Wij aanvaarden de SA8000-certificering en de strenge normen ervan als bewijs van de naleving van sociaal verantwoorde normen in deze omgevingen.
 • Wij eisen van al onze partners in de hele toeleveringsketen dat zij voldoen aan BSCI door middel van een direct lidmaatschap of een gelijkwaardige certificering (zoals SA8000).

Derde partij audits

 • WELTBETT gebruikt de volgende geauditeerde normen van derden om de naleving van dit beleid te controleren:
 • WELTBETT is lid van BSCI, rechtstreeks en voor alle aangesloten bedrijven.
 • WELTBETT accepteert voor haar partners de certificering volgens de Social Accountability International Standard SA8000.
 • WELTBETT erkent alleen certificatie-instellingen in CB-audits die door SAAS op haar lijst van geaccrediteerde certificatie-instellingen staan

Geen sociaal onaanvaardbare producten

Wij wijzen ook producten af die niet voldoen aan de normen van ons sociaal beleid in de hele toeleveringsketen. We streven er niet alleen naar om geen producten of grondstoffen te gebruiken die niet aan de norm voldoen, maar we zullen ook actief producten of grondstoffen uit onze portefeuille verwijderen die niet voldoen aan ons sociaal beleid.

5. Actieve uitvoering

In WELTBETT implementeren we onze sociale eisen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. De implementatie van onze interne eisen wordt uitgevoerd door de inkoopafdelingen met ondersteuning van de verantwoordelijke drijfveren van de corporate governance. Specifieke eisen, doelstellingen en maatregelen worden ook in nauwe samenwerking uitgevoerd. Wij monitoren de implementatie bij onze leveranciers en voeren risicogerichte assessments uit. Wij behouden ons het recht voor om de vereisten van ons sociaal beleid te laten controleren door interne en/of externe audits indien nodig. Daarnaast verwachten wij van onze leveranciers dat zij ervoor zorgen dat alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met personeelszaken die van invloed zijn op de sociale normen, effectief worden opgeleid om routinepraktijken uit te voeren op een manier die in overeenstemming is met de sociale normen en, waar nodig, gekwalificeerd zijn om goede sociale gedragsnormen te bevorderen in hun verantwoordelijkheidsgebied. Dit sociaal beleid maakt deel uit van onze voorwaarden. In gevallen waarin inbreuken op ons beleid worden vastgesteld, zullen leveranciers verplicht worden om correctieve actieplannen in te dienen die duidelijk aantonen hoe relevante inbreuken binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden aangepakt. Managers zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de status van de implementatie.

We streven ernaar om de producten in ons assortiment voortdurend te verbeteren en ons portfolio op een hoog en 100% maatschappelijk verantwoord niveau te houden. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen van onze klanten en de marktomgeving. De overgang naar meer maatschappelijk verantwoorde alternatieven omvat het volgende:

 • Uitbreiding van het assortiment gecertificeerde BSCI-conforme producten,
 • Uitbreiding van het assortiment gecertificeerde SA8000-conforme producten,
 • Het uitvoeren van proefprojecten ter bevordering van hoge sociale normen,
 • Het verbeteren van de sociale voorwaarden voor conventionele producten in samenwerking met onze leveranciers.

Als we streven naar het aanbieden van meer maatschappelijk verantwoorde producten, is interactie met externe partners essentieel. Daarom staan we in nauw contact met NGO's, vertegenwoordigers van de wetenschap en belanghebbenden.

Pilootprojecten en -maatregelen

WELTBETT implementeert actief sociale normen in onze hele toeleveringsketen wanneer zich kansen voordoen. Hier zijn enkele proefprojecten die Weltbett GmbH vandaag al heeft uitgevoerd:

 • Werknemersraad in onze Duitse fabriek, volgens de hoge Duitse sociale normen
 • Werknemersvereniging in onze fabriek in China, volgens de hoogste Chinese sociale normen
 • Lidmaatschap van WELTBETT en haar filialen in het Business Social Compliance Initiative BSCI
 • Lidmaatschap van alle leveranciers in de BSCI of hun certificering bij SA8000
 • Door onze betrokkenheid bij de N-Club (een Duitse duurzaamheidsclub) zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Elbe Werkstätten, een non-profit organisatie voor mensen met een handicap, en laten we nu de houten frames van onze bedden streng op kwaliteit testen, die we op al onze producten toepassen.

We zijn vastbesloten om deze maatregelen te handhaven, uit te breiden en meer maatregelen toe te voegen naarmate ze beschikbaar komen.

Reglementaire beoordelingen

We streven ernaar om niet alleen aan deze normen te voldoen, maar ze ook meetbaar en duidelijk te overtreffen. Daartoe wordt elk van onze fabrieken regelmatig en onaangekondigd door BSCI geauditeerd. Daarnaast wordt het huidige sociaal beleid elk jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit is de enige manier om op de lange termijn maatschappelijk verantwoord gedrag in de hele toeleveringsketen te waarborgen. Verder formuleren we doelstellingen en evalueren we jaarlijks in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd.