Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Gideline

Duurzaamheid

Duurzaamheidsrichtlijn

1. Inleiding

We zijn altijd al een voorvechter geweest van duurzaam ondernemen. Om verantwoordelijk te zijn voor onze klanten en het milieu, volgens onze waarden en handelingen - (nieuwe Duitse: Corporate Governance) principes, staan we erop om duurzame producten en productiestandaarden in verband met onze kernactiviteiten na te leven en te controleren. Ons duurzaamheidsbeleid dient als leidraad voor zowel onze zakelijke partners als voor ons bij het implementeren van duurzame praktijken in het ontwerp van producten, productieprocessen en complete toeleveringsketens.

2. Toepassingsgebied

Het duurzaamheidsbeleid is van toepassing op al onze producten, onze interne productie- en logistieke processen en de toeleveringsketen tot aan de bron van onze grondstoffen.

3. Verplichting tot duurzaamheid

Voor alle relevante producten vereist Weltbett GmbH (WELTBETT) naleving van alle wettelijke eisen op het gebied van duurzaamheid. Voor de productie en handel van producten moet rekening worden gehouden met de "vier belangrijkste criteria van duurzaamheid":

 • 100% hernieuwbare grondstoffen of 100% gerecycleerde grondstoffen voor onze producten
 • 100% recycleerbare producten
 • 100% duurzame productie zonder permanente (CO2) voetafdruk
 • 100% toepassing van dezelfde veeleisende normen voor verpakkingen
 • 100% koolstofneutrale verzending van onze producten

We zetten ons in voor duurzame producten, verpakkingen en productiestandaarden in alle stadia van de toeleveringsketen.

WELTBETT wil haar assortiment van 100% duurzame producten, productie en verpakkingen, afkomstig van productiefaciliteiten die een bewezen staat van dienst hebben op het gebied van het toepassen van duurzaamheidsstandaarden die verder gaan dan wat de wet voorschrijft, actief uitbreiden. De basisvereisten hiervoor zijn uitstekend: Onze natuurlijk gevulde kussens, dekbedden en toppers zijn achttien (18 !) keer duurzamer dan vergelijkbare synthetische producten. Daarnaast zijn onze leveranciers verplicht om te voldoen aan de minimumnormen in alle stadia van de productieketen, d.w.z. vanaf het landbouwbedrijf via tussenstappen tot aan het verkooppunt (zie Waarden en handel / Corporate Governance Principes / BSCI-gedragscode). WELTBETT is lid van het Business Environmental Performance Initiative BEPI en implementeert zijn normen en gedragscodes in de hele toeleveringsketen.

4. Vereisten en uitvoering

We zetten ons actief in voor de naleving van de duurzaamheidsnormen en hebben daartoe al concrete maatregelen genomen op onder meer de volgende gebieden:

Duurzaamheidsstandaarden van de klant

Onze klanten behoren tot de sterkste drijfveren en kampioenen van de convergentie van onze industrie naar duurzaamheidsstandaarden voor producten, verpakkingen en productie. Wij werken samen met onze klanten om hen te helpen hun normen en doelstellingen te bepalen en de vooruitgang in de richting van het bereiken ervan te controleren. Wij volgen onze hoogste klantnormen.

Aanvragen voor onze producten en grondstoffen

WELTBETT betrekt producten uitsluitend van fabrikanten die voldoen aan alle lokale en internationale duurzaamheidsstandaarden en/of dienovereenkomstig zijn gecertificeerd. Hierdoor kunnen we het gebruik van grondstoffen en halffabrikaten die bijdragen aan milieuvervuiling vermijden.

Textielgerelateerde milieukwesties

WELTBETT volgt alle textielgerelateerde milieukwesties op de voet en streeft er altijd naar om voorop te lopen met de nieuwste normen, tests en labels.

 • Al onze producten zijn Oekotex gecertificeerd en worden hiervoor door derden getest. Onze Oekotex-certificering bewijst dat er geen stoffen van menselijk ecologisch belang worden uitgestoten - noch door onze stoffen, noch door onze vullingen of matraskernen
 • Alle natuurlijke vullingen zijn Daunasan en Downafresh gecertificeerd, wat de hygiëne volgens EN 12935 garandeert.
 • We zijn geauditeerd en gecertificeerd volgens de strenge normen van de Greenpeace DETOX-campagne door neutrale derden in overeenstemming met de Wet Site Regulation, die controleren of er geen giftig water in het milieu terechtkomt in onze hele toeleveringsketen, die bijzonder gevoelig is voor bleek- en verfprocessen voor de stoffen in onze producten. Hiervoor zijn onze producten voorzien van de meest veeleisende Ökotex bijlage 6 norm.
 • We kopen steeds vaker biologisch, GOTS en Fairtrade gecertificeerd katoen

Testing door neutrale derden

 • WELTBETT gebruikt de volgende geauditeerde normen van derden om de naleving van dit beleid te controleren:
 • WELTBETT is gecertificeerd om Oekotex te gebruiken voor haar stoffen en vullingen
 • WELTBETT levert NOMITE-etiketten voor producten die geschikt zijn voor allergiepatiënten
 • WELTBETT geeft Downafresh-etiketten uit voor naleving van de EU-hygiënenormen
 • WELTBETT stoffen zijn door het Hohenstein Instituut
 • gecertificeerd als huidvriendelijk.
 • WELTBETT en onze gehele supply chain zijn IDFL gecertificeerd en geauditeerd.

Reinigings- en wasmiddelen

Bij de ontwikkeling van wasmiddelen is de wasmiddelenindustrie onderworpen aan de wettelijke voorschriften van de chemische wetten van verschillende landen. We houden ons aan de strengste van alle normen die in elk van de landen waar we actief zijn, te vinden zijn. Dit verbiedt bijvoorbeeld het testen van bestanddelen van detergentia op dieren, zolang er wetenschappelijk bevredigende en praktische alternatieven voor de desbetreffende tests zijn. Bovendien zijn alle wasmiddelen die door WELTBETT worden gebruikt veganistisch en biologisch afbreekbaar, wat betekent dat er geen dierlijke ingrediënten worden gebruikt bij de productie en dat ze geen duurzame voetafdruk op het milieu achterlaten.

Geen producten met exotische of bedreigde soorten

Wij wijzen ook producten af die bedreigde diersoorten bevatten. Dit omvat alle soorten die als kwetsbaar, bedreigd of bedreigd op de rode lijst van de IUCN staan, of alle soorten die op de CITES (Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten) zijn opgenomen.

5. Actieve uitvoering

Bij WELTBETT implementeren we onze duurzaamheidseisen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. De implementatie van onze interne eisen wordt uitgevoerd door de inkoopafdelingen met ondersteuning van de verantwoordelijke drijfveren van de Values and Trading / Corporate Governance Principles. Specifieke eisen, doelstellingen en maatregelen worden ook in nauwe samenwerking met hen uitgevoerd. Wij monitoren de implementatie bij onze leveranciers en voeren risicogerichte assessments uit. Wij behouden ons het recht voor om de vereisten van ons duurzaamheidsbeleid te laten controleren door interne en/of externe audits, indien nodig. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen dat alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met producten, machines of verpakkingen die een impact hebben op het milieu, effectief en routinematig worden getraind om de vervuiling tot een minimum te beperken. Zij zullen gekwalificeerd zijn om goede duurzaamheidsstandaarden op hun verantwoordelijkheidsgebied te bevorderen. Dit duurzaamheidsbeleid maakt deel uit van onze voorwaarden. In gevallen waarin inbreuken op ons beleid worden vastgesteld, zullen leveranciers verplicht worden om correctieve actieplannen in te dienen die duidelijk aantonen hoe relevante inbreuken binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden aangepakt. Managers zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de status van de implementatie.

We streven ernaar de producten in ons assortiment voortdurend te verbeteren om ze duurzamer te maken. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen van onze klanten en de marktomgeving. De overgang naar meer duurzame alternatieven omvat het volgende:

 • Uitbreiding van het assortiment gecertificeerde biologische producten,
 • Uitbreiding van het assortiment veganistische producten
 • Uitbreiding van het assortiment met GOTS en Fairtrade certificering
 • Het uitvoeren van proefprojecten ter bevordering van hoge duurzaamheidsstandaarden
 • Het verbeteren van de duurzaamheidsvoorwaarden voor conventionele producten in samenwerking met onze leveranciers.

Als we streven naar het aanbieden van duurzamere producten, is interactie met externe partners essentieel. We staan dan ook in nauw contact met NGO's, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap en belanghebbenden.

Pilootprojecten en -maatregelen

WELTBETT implementeert actief duurzame praktijken in onze producten, verpakkingen en productieprocessen wanneer dat nodig is. Hier zijn enkele proefprojecten die WELTBETT vandaag al heeft geïmplementeerd:

 • Zonne-energieproductie voor alle warmte en warm water in onze China-fabriek
 • Het gebruik van een hoogrenderende warmtekrachtcentrale in de Duitse fabriek, die in de wintermaanden overtollige warmte en warmte van de luchtcompressie-eenheden gebruikt om elektriciteit op te wekken die we nodig hebben voor onze productie
 • Onze waterrecyclingsunit heeft ons geholpen om water te besparen en onze kosten laag te houden sinds het begin van de jaren negentig
 • Het gebruik van alleen biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen heeft ons in staat gesteld om het weinige afvalwater dat we hebben efficiënt af te voeren
 • Wij waren de eerste beddenfabrikant die in het begin van de jaren 200 in al onze fabrieken, inclusief fabrieken en magazijnen, gebruik maakte van spaarlampen (en nu vaak ook van LED's) in het kader van het EUROPEAN-initiatief voor groene verlichting.
 • Drievoudig beglaasde energiebesparende ramen in alle faciliteiten
 • Wanneer we onze eigen elektriciteit niet als bijproduct van de verwarming van onze installaties opwekken, kopen we 100% in uit hernieuwbare bronnen
 • Deze 100% schone elektriciteit voedt ook onze hele eigen heftruckvloot

We zetten ons in om deze maatregelen te handhaven, uit te breiden en meer toe te voegen naarmate de technologie beschikbaar komt om dit te doen. We maken ook deel uit van andere proefprojecten en initiatieven die onze industrie en haar duurzame prestaties helpen vormgeven:

 • We hebben topscores ontvangen en wonnen de eerste "Ökotest" op donzen dekbedden in 2006. Wij zijn nog steeds de enige fabrikant wiens donscomforten ooit zijn beoordeeld op VERY GOOD.
 • De beste scores van elke beddengoedfabrikant op mcgindex.com voor duurzame beddengoedleveranciers
 • Gepartnerd in het pilotprogramma van de eerste internationale horecaleveranciers om een chemische voetafdruk te creëren; resulteerde in de beste positie van elke beddengoedfabrikant
 • Gevolledige zelfevaluatie STeP-audit voor duurzame productie<
 • 100% koolstofneutrale verzending van onze producten

Reglementaire beoordelingen

Het huidige duurzaamheidsbeleid wordt elk jaar geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op de lange termijn is dit de enige manier om te zorgen voor een duurzame en verantwoorde inkoop van onze producten, verpakking en ontwikkeling van onze productie. Daarnaast formuleren we doelstellingen en evalueren we jaarlijks in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald.