Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Gideline

Financiering

Financiënbeleid

1. Inleiding

We zien onszelf als lokale burgers en het naleven van regels en voorschriften door middel van financiële middelen maakt deel uit van wie we zijn. We betalen onze belastingen ter plaatse waar we zaken doen. We betalen alle lokale licenties en vergoedingen die nodig zijn om lokaal zaken te doen. Wij maken geen geld over via licenties (of andere middelen en constructies) om lokale belastingen of vergoedingen te vermijden. We werken niet bewust samen met bedrijven die een van deze beleidsregels lijken te schenden, inclusief ons financieel bestuur. We doen onze eigen grondige boekhouding. We huren externe accountants in om onze resultaten te beoordelen. Daarnaast nemen de onder toezicht staande gecertificeerde accountants onze boekhoudkundige medewerkers in dienst en certificeren zij dat onze financiële overzichten voldoen aan de lokale eisen en aan onze eigen hoogste normen.

2. Toepassingsgebied

Het Financial Compliance Policy is van toepassing op alle ondernemingen waarin wij een meerderheidsbelang hebben en waarin wij zeggenschap hebben. Deze controlebelangen geven ons de mogelijkheid om onze financiële nalevingsnormen af te dwingen

3. Verplichting tot financiële naleving

Voor al haar ondernemingen geldt dat WELTBETT (Weltbett GmbH) naleving van alle wettelijke voorschriften op het gebied van boekhouding en fiscaliteit vereist. Onze richtlijnen zijn:

 • We voldoen aan alle lokale financiële wet- en regelgeving. We werken met professionele partners die onze prestaties ondersteunen en controleren.
 • Financiële compliance is een snel evoluerend veld met steeds weer nieuwe regels, beperkingen en compliance-eisen.
 • De mogelijkheid om de interacties van onze organisatie in deze sector vast te leggen en te beheren zorgt voor naleving van de regelgeving.
 • Dit beperkt ook het risico door het verstrekken van gegevens voor controle en aansprakelijkheid.

We streven naar consistente en transparante boekhoud- en rapportagenormen voor al onze bedrijfsbelangen.

WELTBETT wil deze standaarden handhaven in een wereld waar de financiële eisen evolueren. Daarnaast zijn onze leveranciers verplicht om te voldoen aan minimale financiële nalevingsnormen. WORLD BED heeft zijn eigen boekhoudafdeling, wij werken samen met externe accountants voor het opstellen van onze jaarverslagen en hun resultaten worden gecontroleerd door derden.

4. Vereisten en uitvoering

We zetten ons actief in voor het handhaven van de kwaliteitsnormen en hebben hiervoor al concrete stappen gezet, onder andere op de volgende gebieden:

Financiële nalevingsnormen voor klanten

Onze klanten behoren tot de sterkste drijfveren en kampioenen van de convergentie van onze industrie naar financiële compliance standaarden in de hele industrie. Wij werken samen met onze klanten om hen te helpen hun normen en doelstellingen te bepalen en de vooruitgang in de richting van het bereiken ervan te controleren. Wij volgen onze hoogste klantnormen.

Aanvragen voor onze bedrijven

WELTBETT werkt met al haar bedrijven over de hele wereld volgens deze richtlijnen en lokale normen en/of is dienovereenkomstig gecertificeerd. Hierdoor kunnen we potentiële risico's van niet-naleving van lokale of internationale boekhoudnormen vermijden. Onze interne boekhouding wordt ondersteund met relevante, professionele software en boekhoudsystemen van derden en professionele accountants. Onze bedrijfsprocessen zorgen voor een goed beheer van deze systemen en processen.

Derde Partij Audits

 • WELTBETT gebruikt de volgende geauditeerde normen van derden om de naleving van dit beleid te controleren:
 • WELTBETT werkt samen met onafhankelijke accountants om jaarrekeningen en belastingaangiften op te stellen en in te dienen
 • WELTBETT heeft collegiale toetsing van onze controlebevindingen en -rapporten

5. Actieve uitvoering

In WELTBETT implementeren we onze financiële compliance-eisen in nauwe samenwerking met onze partners. De implementatie van onze interne vereisten wordt uitgevoerd door de boekhoudafdelingen met de steun van de verantwoordelijke drijfveren van de corporate governance. Specifieke eisen, doelstellingen en maatregelen worden ook in nauwe samenwerking uitgevoerd. Wij volgen de implementatie bij bedrijven waarin wij een meerderheidsbelang hebben, controleren en voeren risicoanalyses uit. Wij behouden ons het recht voor om de vereisten van ons financiële compliance beleid te laten beoordelen door interne en/of externe audits indien nodig. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met financiële gegevens of processen met een financiële impact op de bedrijfsresultaten en -bedrijven, effectief en routinematig worden getraind op een manier die zorgt voor een echt financieel beeld van het bedrijf Allemaal en, waar nodig, gekwalificeerd om goede normen voor financiële compliance op hun verantwoordelijkheidsgebied te bevorderen. Dit Financiële Compliance Beleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarin inbreuken op ons beleid worden vastgesteld, wordt van alle betrokken personen verwacht dat zij correctieve actieplannen indienen die duidelijk aantonen hoe relevante inbreuken binnen een bepaalde termijn zullen worden opgelost. Directeuren zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie.

We streven ernaar om te allen tijde te voldoen aan de financiële regelgeving in een veranderende financiële omgeving. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen van onze banken en de marktomgeving.

Als we streven naar financiële compliance, is interactie met externe partners essentieel. Daarom staan wij in nauw contact met accountants en boekhouders die hun collegiale toetsing uitvoeren.

Specifieke maatregelen

WELTBETT implementeert actief financiële compliance-maatregelen in alle bedrijven die eigendom zijn van een meerderheidsbelang. Dit zijn in het bijzonder:

 • Richard Behr & Co.UK, gecontroleerd door Larkin Gowen
 • Hanseatic Bedding Products geauditeerd door Rehmann Robson
 • Hanseatisch vastgoed gecontroleerd door Rehmann Robson
 • Richard Behr & Co Duitsland geauditeerd door RFHC
 • Hanse textieldistributie gecontroleerd door RFHC
 • Habertag-Behr geauditeerd door RFHC
 • Dr. Behr Beteiligung geauditeerd door RFHC

Wij gaan ermee akkoord deze maatregelen en controles te handhaven en te voldoen aan de plaatselijke voorschriften en normen op het gebied van boekhouding, archivering en belastingen. We beloven dat we de inkomsten niet zullen verschuiven via royalty's of andere constructies, maar dat we bij elke eenheid een goede lokale burger zullen zijn.

Reglementaire beoordelingen

Het huidige Financial Compliance beleid wordt elk jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Op de lange termijn is dit de enige manier om te zorgen voor consistente en lokale standaarden op het gebied van boekhouding, rapportage, dossiervorming en belastingheffing. Daarnaast formuleren we doelstellingen en evalueren we jaarlijks in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald.