Klimaatneutraal 
verzending 
10 jaar garantie
op matraskern
Matras 30
nachten proefslaap
Toggle Nav
Cart

Gideline

Chemie

Guideline Chemie

1. Inleiding

Wij sluiten geen contracten met derden voor het gebruik van producten of grondstoffen die zijn vervaardigd met gevaarlijke chemicaliën of potentieel gevaarlijke chemicaliën in plaats van met ons. Om verantwoordelijk te zijn voor onze klanten en het milieu in overeenstemming met onze Corporate Governance Principes, staan we erop dat we chemische producten en productienormen die vrij zijn van chemicaliën, handhaven en controleren met betrekking tot onze kernactiviteiten. Ons Chemicaliënbeleid dient als leidraad voor zowel onze zakelijke partners als voor ons bij het implementeren van duurzame praktijken voor het ontwerpen van chemicaliënvrije producten, productieprocessen en complete toeleveringsketens. Voor elk nieuw product of grondstof dat we kopen of voor een partnerschap waaraan we deelnemen, moet een lid van het management schriftelijk verklaren dat de naleving van dit beleid is gedocumenteerd en nageleefd.

2. Toepassingsgebied

Het Chemicaliënbeleid is van toepassing op al onze producten, onze interne fabricage- en logistieke processen en de toeleveringsketen naar de bron van onze grondstoffen.

3. Verplichting tot chemicaliënvrije producten en productie

Voor alle relevante private label producten, Weltbett GmbH (WELTBETT) eist naleving van alle wettelijke eisen en aspecten van chemicaliën 2008 en 2010. Voor de productie en handel van producten moeten de "drie belangrijkste maatregelen van een chemicaliënvrije onderneming" worden overwogen:

 • 100% chemische en toxinevrije producten
 • 100% chemicaliënvrije productie zonder permanente chemische voetafdruk
 • 100% toepassing van dezelfde normen voor verpakkingen

Wij zetten ons in voor chemicaliënvrije producten, verpakkingen en productienormen in alle stadia van de toeleveringsketen.

WELTBETT wil zijn assortiment van 100% natuurlijke producten, productie en verpakking afkomstig van productiefaciliteiten die een bewezen staat van dienst hebben als het gaat om het toepassen van chemische normen die de wettelijke vereisten overtreffen, actief uitbreiden. Daarnaast zijn onze leveranciers verplicht om te voldoen aan de minimale chemische normen in alle stadia van de productieketen, dat wil zeggen van mestbedrijven tot verwerkers en detailhandelaren (zie Corporate Governance Principles / Chemicals Act 2008 en 2010). WELTBETT is lid van het Business Environmental Performance Initiative BEPI en implementeert zijn normen en gedragscodes in de hele toeleveringsketen.

4. Vereisten en uitvoering

We zetten ons actief in voor de naleving van de chemische normen en hebben daartoe al concrete maatregelen genomen op onder meer de volgende gebieden:

Chemische klantennormen

Onze klanten behoren tot de sterkste drijfveren en kampioenen van de convergentie van onze industrie naar duurzaamheidsstandaarden voor producten, verpakkingen en productie. Wij werken samen met onze klanten om hen te helpen hun normen en doelstellingen te bepalen en de vooruitgang in de richting van het bereiken ervan te controleren. Wij volgen onze hoogste klantnormen.

Aanvragen voor onze producten en grondstoffen

WELTBETT betrekt producten uitsluitend van fabrikanten die voldoen aan alle lokale en internationale duurzaamheidsstandaarden en/of dienovereenkomstig zijn gecertificeerd. Hierdoor kunnen we het gebruik van chemische elementen die bijdragen aan de milieuvervuiling vermijden.

Textielgerelateerde milieuchemische kwesties

WELTBETT volgt alle milieu- en chemische aspecten van textiel en streeft er altijd naar om te voldoen aan de nieuwste normen, test- en etiketteringsnormen.

 • Al onze producten zijn Oekotex gecertificeerd en worden daarom door derden getest. Onze Oekotex certificering bewijst dat er geen schadelijke stoffen worden uitgestoten - noch in onze stoffen, noch in onze vulstoffen of matraskernen.
 • Alle natuurlijke vullingen zijn Daunasan en Daunafresh gecertificeerd, wat milieuvriendelijke processen en HYGIENE volgens DIN EIN 12935 garandeert.
 • We werken in overeenstemming met de DETOX-campagne van Greenpeace, geauditeerd door externe auditors die controleren of er geen giftig water in het milieu wordt geloosd in onze hele toeleveringsketen, die bijzonder gevoelig is voor bleek- en verfprocessen voor de stoffen in onze producten.
 • We kopen steeds meer biologisch, GOTS en Fairtrade gecertificeerd katoen.

Derde partij audits

 • WELTBETT gebruikt de volgende geauditeerde normen van derden om de naleving van dit beleid te controleren:
 • WELTBETT is gecertificeerd om Oekotex te gebruiken voor haar stoffen, vullingen en matraskernen
 • WELTBETT bekroont producten met NOMITE-label - geschikt voor allergiepatiënten
 • WELTBETT produceert volgens de Downafresh-norm - naleving van de EU-hygiënenormen
 • WELTBETT stoffen zijn door het Hohenstein Instituut gecertificeerd als huidvriendelijk
 • WELTBETT En onze volledige toeleveringsketen voor natuurlijke kussens en dekens is IDFL-gecertificeerd en geauditeerd

Reinigings- en schoonmaakproducten

Wat de ontwikkeling van wasmiddelen betreft, is de wasmiddelenindustrie onderworpen aan de wettelijke voorschriften van de Chemicals Act 2008 en de verlenging daarvan in 2010. Zo verbiedt de wet het testen van zuiverder ingrediënten op dieren, terwijl er zowel wetenschappelijk bevredigende als praktische alternatieven voor de desbetreffende tests bestaan. Bovendien worden alle producten van WELTBETT getest op het potentieel voor conversie naar veganistische alternatieven, evenals op biologische afbreekbaarheid, wat betekent dat er geen dierlijke ingrediënten worden gebruikt in hun productie en dat ze geen duurzame voetafdruk achterlaten op het milieu.

5. Actieve uitvoering

Bij WELTBETT implementeren we onze chemische eisen in nauwe samenwerking met onze leveranciers. De implementatie van onze interne eisen wordt uitgevoerd door de inkoopafdelingen met ondersteuning van de verantwoordelijke drijfveren van de corporate governance. Specifieke eisen, doelstellingen en maatregelen worden ook in nauwe samenwerking uitgevoerd. Wij monitoren de implementatie bij onze leveranciers en voeren risicogerichte assessments uit. Wij behouden ons het recht voor om de vereisten van ons Chemiebeleid te laten controleren door interne en/of externe audits indien nodig. Daarnaast verwachten we van onze leveranciers dat ze ervoor zorgen dat alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met producten, machines of verpakkingen die gevolgen hebben voor het milieu, effectief worden opgeleid om routinepraktijken uit te voeren op een manier die de milieuvervuiling tot een minimum beperkt en die gekwalificeerd is om goede normen voor het gebruik van chemische stoffen te bevorderen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied en in overeenstemming met de Chemicals Act 2008 en 2010. Dit Chemicaliënbeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden. In gevallen waarin inbreuken op ons beleid worden vastgesteld, zullen leveranciers verplicht worden om correctieve actieplannen in te dienen die duidelijk aantonen hoe relevante inbreuken binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden aangepakt. Managers zullen regelmatig op de hoogte worden gebracht van de status van de implementatie.

We streven ernaar de producten in ons assortiment voortdurend te verbeteren om ze meer chemicaliënvrij te maken. Daarbij houden we altijd rekening met de wensen van onze klanten en de marktomgeving. De overgang naar chemicaliënvrije alternatieven omvat het volgende:

 • Uitbreiding van het assortiment gecertificeerde biologische producten,
 • Uitbreiding van het assortiment veganistische producten
 • Uitbreiding van het assortiment met GOTS en Fairtrade certificering
 • Het uitvoeren van proefprojecten ter bevordering van hoge chemische normen
 • Het verbeteren van "chemicaliënvrije" condities voor conventionele producten in samenwerking met onze leveranciers

Omdat we meer chemicaliënvrije producten willen aanbieden, is een uitwisseling met externe partners essentieel. Daarom staan we in nauw contact met NGO's, vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap en belanghebbenden.

Pilootprojecten en -maatregelen

WELTBETT implementeert actief duurzame praktijken in onze producten, verpakkingen en productieprocessen wanneer dat nodig is. Hier zijn enkele proefprojecten die WELTBETT vandaag al heeft geïmplementeerd:

 • Onze waterzuiveringsinstallatie heeft ons geholpen om water te besparen en onze kosten laag te houden sinds het begin van de jaren negentig.
 • Het gebruik van alleen biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen heeft ons in staat gesteld om de kleine hoeveelheid afvalwater die we hebben efficiënt af te voeren.
 • De beste scores van alle beddengoedfabrikanten op mcgindex.com voor duurzame horeca
 • Gepartnerd in het pilotprogramma van de eerste internationale horeca-uitbaters om een chemische voetafdruk te creëren; resulteerde in de beste positie van elke beddengoedfabrikant
 • Gevolledige zelfevaluatie STeP-audit voor duurzame en chemicaliënvrije productie<
 • Oekotex 100 Bijlage 6 volgens de DETOX-campagne van Greenpeace: certificering voor al onze stoffen, als eindproduct en als grondstof, vooral in het bleken

We zijn vastbesloten om deze maatregelen te handhaven, uit te breiden en meer maatregelen toe te voegen naarmate de technologie beschikbaar komt. We maken ook deel uit van andere proefprojecten en initiatieven die onze industrie en haar duurzame prestaties helpen vormgeven:

Reguliere beoordelingen

Elk jaar wordt het huidige chemiebeleid geëvalueerd en waar nodig aangepast. Op de lange termijn is dit de enige manier om ervoor te zorgen dat onze producten, verpakkingen en productieontwikkeling zo chemisch vrij en verantwoord mogelijk zijn. Daarnaast formuleren we doelstellingen en evalueren we jaarlijks in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald.